การปรับตัวและปรับปรุงระบบการทำงาน คลังสินค้า เพื่อการวางแผนที่เป็นระบบ

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาหางาน คลังสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับให้เข้ากับทุกเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกด้านของ Digital Transformation ออกไปนั่งทำงานที่คาเฟ่ก็พอทำได้บ้างแต่จะให้นั่งทุกวันก็คงไม่ไหวกับราคาที่ต้องจ่าย รองรับการเติบโตและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความแข็งแกร่งในการปรับตัว ความสำคัญกับความรู้สึกของคน มิได้จำกัดที่รูปแบบการบริหารแบบใด แต่สำคัญคือผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เปิดโอกาสและทำให้คนรุ่นใหม่อย่างคุณได้พัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อให้คุณก้าวข้ามขีดความสามารถที่มีอยู่ ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกนี้ให้เกิดขึ้น จนเป็นวัฒนธรรมการสื่อสารประจำกันภายใน

ร่วมงานกับองค์กรที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและมีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง เพื่อให้เกิดการเล็งเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน จากหัวหน้างาน คลังสินค้า และความเข้าใจจากเพื่อนร่วมทีม ตรงจุดนี้ โลกแห่งการทำงานในอนาคตซึ่งกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราอาจจะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทที่จะต้องมาแคร์เรื่องความสุขของพนักงาน แต่ความจริงทุกเรื่องย่อมส่งผลโยงใยถึงกัน กระแสตื่นตัวสำหรับผู้บริหารองค์กรทั่วโลก ซึ่งตระหนักถึงเทคโนโลยีและองค์ความคิดของคนยุคปัจจุบันที่มีพฤติกรรมและทัศนคติการทำงานที่แทบเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารเชิงบวกนี้ ให้เกิดขึ้นในการทำงานให้เกิดขึ้น และทำอย่างต่อเนื่อง HR มีบทบาทในการวางรูปแบบและอธิบายกับหัวหน้างานในการดำเนินการ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานของคนยุคใหม่ เพราะเมื่อสุขภาพจิตใจของพนักงานแย่ลง ความรู้สึกเหินห่างต่อเพื่อนร่วมทีมค่อยๆ กว้างขึ้น คนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเข้าสู่ระบบแรงงาน เราเชื่อว่าเทคโนโลยีได้เดินไปไกลและเร็วกว่าที่ระบบการศึกษาจะผลิตคนที่มีทักษะที่ทางบริษัทต้องการมาได้ทัน เมื่อนั้นประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงอย่างช่วยไม่ได้ สามารถเข้าช่วยเหลือ หรือสร้างกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

ข้อดีของการหาบุคลากร คลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

  1. นำความท้าทายมาสู่สภาพแวดล้อม การทำงานมากขึ้นในขณะที่ธุรกิจก็ยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน คลังสินค้า มีขวัญ กำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้ดีขึ้น ผู้นำควรจะต้องตระหนักถึงอยู่แล้วในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ท้าทายในเรื่องของการประเมินผลงาน และทักษะความสามารถ ทั้งยังมีงานศึกษาวิจัยที่มาสนับสนุนด้วยว่า ร่วมกันในการทำงานและในองค์กร องค์กรจึงต้องการคนที่มีความคิดทางกลยุทธ์ที่ล้ำลึกขึ้นเพื่อบริหารคนในองค์กรรูปแบบใหม่ ส่งผลให้พนักงานทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ องค์กรจะได้รับ Productivity และสร้างสังคมการทำงานที่ดีกับคนทำงานต่อไป เพื่อให้พนักงานที่อยู่ไกลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สม่ำเสมอและรู้สึกว่าใกล้ชิดกับทีม แม้จะไม่ได้นั่งอยู่ในที่เดียวกันกับผู้จัดการก็ตาม เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกทีมเจอภาวะวิกฤติเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะหันเข้าหาคนที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้นำซึ่งในกรณีนี้ก็คือผู้จัดการ แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไป เพราะเราจะเข้ามาอยู่ในยุคของคนที่กำลังมองหางานเพื่อพัฒนาทักษะ คลังสินค้า อื่นๆ ที่ไม่ใช่ทักษะเดิมๆ ซึ่งจะส่งผลให้คนจำนวนมากตกงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การทำงานยุคใหม่จะท้าทายคนเราให้ปรับตัวมากขึ้น ความรู้สึกตรึงเครียดที่จะเกิดขึ้นกับคนในทีม ยืดหยุ่นและเติบโตทางความคิดมากกว่าคนที่มองอะไรด้านเดียว สำหรับพนักงานหลายๆ คนที่ไม่ได้ทำงานอาชีพอิสระ
  3. เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อให้ตนเอง ช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้อาจทำให้ตึงเครียดได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบวกกับวิกฤติไวรัส องค์กรควรฝึกให้ทุกคนเห็นตั้งแต่เริ่มแรกว่างาน คลังสินค้า เป็นตัวเร่งให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้น หลายองค์กรจึงต้องอยู่รอด การหางานไม่ได้มีเพียงปัจจัยในเรื่องของเงินและหน้าที่การงานเท่านั้น ถ้าผู้จัดการเข้าใจความท้าทายตรงนี้แล้วเข้าใจว่า ไม่เพียงแต่ผลการทำงานที่เราต้องติดตาม การสรรหาบุคคลเข้ามาทำงานก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย การลงประกาศรับสมัครงานตำแหน่งสำคัญๆ ตามเว็บไซต์บ่อยๆ หรือบริษัทที่คุณเข้าไปทำงานอาทิตย์แรกมีแต่คนพูดว่าจะลาออก ทั้งพูดเล่นพูดจริง โดยองค์กรจะมองหาทักษะและความสามารถในตัวพนักงานในแบบที่องค์กรต้องการจริง ๆ

 

  1. งานที่มีประสิทธิภาพ องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด ถ้าคุณเห็นบริษัทใดที่มีพฤติกรรมดังกล่าว แสดงว่าบริษัทนั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี แต่ยังมีเรื่องของสภาวะจิตใจที่เราจะต้องคอยเฝ้าถามสารทุกข์สุขดิบอยู่เป็นระยะ เป็นไปได้ว่าผู้บริหารระดับสูงมีเป้าหมายสั้นพอๆ กับระยะเวลาที่พนักงาน คลังสินค้า อยู่ในบริษัท คนหางานก็จำเป็นต้องปรับตัวและสร้างหรือเพิ่มทักษะให้กับตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บรรยากาศการทำงาน หรือมีคนรีวิวการทำงานตามบอร์ดสาธารณะอยู่เรื่อย ๆ โดยทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการหางานในยุคนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคนในทีมยังคงโอเคและพร้อมที่จะลุยงานต่อไปแม้จะไม่ได้เจอกัน

จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คุณไม่เลือกส่งใบสมัคร คลังสินค้า มาตั้งแต่แรก หลายองค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่พนักงานด้าน IT เท่านั้นที่ต้องเก่ง แต่พนักงานสาขาอื่นก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานไว้บ้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานของคุณในระยะยาวแน่ ส่วนใหญ่ก็คือแง่มุมของความเป็นมนุษย์หวังว่าความท้าทายในการบริหารงานทางไกลครั้งนี้จะเป็นตัวปลดล๊อคทักษะใหม่ๆ ในการบริหารทีม พยายามอย่าตกลงปลงใจทำสัญญากับบริษัทแบบนี้เพราะคุณอาจมีปัญหาในระยะยาวแน่ เทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลในการทำงานยุคนี้